Pomagam markom rosnąć w siłę

Wspieram firmy w rozwoju, poprzez definiowanie ich celnego wizerunku. Realizuję kompleksowe identyfikacje
wizualne, stanowiące odpowiedź na biznesowe potrzeby marki. 
Pomagam zwiększać
rozpoznawalność oraz budować trwałe i autentyczne relacje z odbiorcami.

Strategia marki

Audyt i analiza
Pozycjonowanie marki
Strategia komunikacji
Nadzór kreatywny

Projektowanie

Logo
Identyfikacja wizualna
Opakowanie
Publikacja drukowana

Proces

Zdobyte doświadczenie pozwoliło mi na opracowanie procesu, który umożliwia
efektywne rozwiązywanie zadań - zarówno tych strategicznych jak i kreatywnych.

01 Rozpoznanie

Projekt zaczynam od zrozumienia marki - jej misji, celów oraz kontekstu biznesowego. Analizuję potrzeby oraz definiuję kluczowe cele zadania.

02 Strategia

Opracowuję koncepcję, stanowiącą odpowiedź na założenia określone w briefie. Kierunek, który konsekwentnie realizowany doprowadzi projekt do sukcesu.

03 Kreacja

Idee i koncepcje tłumaczę na język wizualny. Dbam o każdy detal. Kładę nacisk na unikatowość, kontekst i celny przekaz komunikacyjny tworzonych kreacji.

04 Finalizacja

Realizacja dostarczana jest wraz z kompletną dokumentacją. Po zakończonym projekcie zapewniam stały kontakt, celem dalszego wsparcia klienta.